Aholkularitza juridikoa tokiko erakundeentzako

Trebakuntzarako eskaintza, Aholkularitza juridikoa, Kudeaketarako Aholkularitza

Gure
Abokatuak

Aholkularitza eta zerbitzu juridikoak ematen dituen Bulego Juridikoa gara. Gure taldea egiaztaturiko gaitasun handiko eta esperientzia zabaleko hainbat abokatuk eta profesionalek osaturik dago.

Esparru
geografikoa

Gure egoitzak Gasteizen eta Bilbon badaude ere, gure jarduera profesionala Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako lurraldeetan garatzen dugu, eta gure zerbitzuak euskaraz zein gaztelaniaz eskaintzen ditugu.

Zuzenbide
Administratiboa

Laguntza juridiko soila baino gehiago: Proiektuen azterketa; beste esperientziekin alderatu; proiektuak inplementatzeko dauden formulak ezberdiñak aztertu, alde on eta txarrekin; herritarren parte-hartzerako eskaini daitezkeen tresnen azterketa eta abar.

Bezeroarekin
konpromisoa

Lan-metodologia, aurrez aurreko tratu pertsonalizatuan oinarritzen da, dinamikoa eta kasuan kasuko gorabeheretara egokitua. Zerbitzu optimizatua eskaintzen dugu, talde-lana, informazio etengabea, kudeaketaren arintasuna eta gure konpromisoagatik.

Tokiko erakundeentzako zerbitzuen eskaintza

Trebakuntzarako
eskaintza

Tokian tokiko eremuetako kudeaketan aktibitate politiko hobeagoa lortzeko, hautatutako kargudunen trebakuntza teknikoa berebiziko oinarria da.

Gure eskaintzaren baitan ikastaroak eta trebakuntzako jardunaldiak aurkituko dituzu, oinarrizko edukiak lantzeko eta baita ikastaro espezializatuagoak ere:

Oinarrizko edukiak

 • Osoko bilkurak, osaketa, deialdia, funtzionamendua.
 • Arloko kontseiluak, enpresa publikoak eta erakunde autonomoak.
 • Administrazio-prozedurak, printzipio orokorrak. Administrazio-bidea eta Administrazioarekiko auzietako bidea.
 • Batzorde informatiboak, osaketa, deialdia eta funtzionamendua.
  Kontratazioa, prozedurak, zenbatekoak eta printzipio orokorrak.
 • Zigor-arloko zuzenbidea eta administrazio publikoa: funtzionario-eroskeria, prebarikazioa, bidegabeko eralgitzea…

Eduki espezifikoak

 • Osoko bilkurak, osaketa, deialdia, funtzionamendua.
 • Arloko kontseiluak, enpresa publikoak eta erakunde autonomoak.
 • Administrazio-prozedurak, printzipio orokorrak. Administrazio-bidea eta Administrazioarekiko auzietako bidea.
 • Batzorde informatiboak, osaketa, deialdia eta funtzionamendua.
  Kontratazioa, prozedurak, zenbatekoak eta printzipio orokorrak.
 • Zigor-arloko zuzenbidea eta administrazio publikoa: funtzionario-eroskeria, prebarikazioa, bidegabeko eralgitzea…

Aholkularitza
Tekniko-Juridikoa

Kargu publikoa dutenen zeregina errazteko orduan trebakuntzaren alorrak garrantzi handia badu ere, trebakuntza bera ez da planteatzen ezagutza tekniko sakonak transmititzeko tresna gisa, ezagutzaren ildo orokorrak transmititzeko baizik, horrenbestez, beharrezkoa da trebakuntza hori berariazko aholkularitza tekniko sakonagoz osatzea. horrenbestez, beharrezkoa da trebakuntza hori berariazko aholkularitza tekniko sakonagoz osatzea.

Besteak beste, honako zerbitzuak eskaintzen ditugu:

 • Osoko bilkurak, osaketa, deialdia, funtzionamendua.
 • Arloko kontseiluak, enpresa publikoak eta erakunde autonomoak.
 • Administrazio-prozedurak, printzipio orokorrak. Administrazio-bidea eta Administrazioarekiko auzietako bidea.
 • Batzorde informatiboak, osaketa, deialdia eta funtzionamendua.
 • Kontratazioa, prozedurak, zenbatekoak eta printzipio orokorrak.
 • Zigor-arloko zuzenbidea eta administrazio publikoa: funtzionario-eroskeria, prebarikazioa, bidegabeko eralgitzea…
 • Osoko bilkurak, osaketa, deialdia, funtzionamendua.
 • Arloko kontseiluak, enpresa publikoak eta erakunde autonomoak.
 • Administrazio-prozedurak, printzipio orokorrak. Administrazio-bidea eta Administrazioarekiko auzietako bidea.
 • Batzorde informatiboak, osaketa, deialdia eta funtzionamendua.
 • Kontratazioa, prozedurak, zenbatekoak eta printzipio orokorrak.
 • Zigor-arloko zuzenbidea eta administrazio publikoa: funtzionario-eroskeria, prebarikazioa, bidegabeko eralgitzea…

Kudeaketarako
aholkularitza teknikoa

Sarri askotan, badirudi udal-kudeaketa legez ezarritako prozeduren aplikazio soila dela, prozedura horiek bakarrak direla eta proiektuak gauzatzeko moduak bakarrak direla, baina errealitatea bestelakoa da.

Horregatik, eskaintzen den laguntza teknikoa laguntza juridiko soila baino gehiago da, eta barnean hartzen du burutu nahi diren proiektuen azterketa, antzerako esperientziekin erkatzea, proiektuak artikulatzeko edo inplementatzeko dauden formulak eta horietako bakoitzak eskaintzen dituen aukeren azterketa, alde onak eta txarrak; halaber, proiektu bakoitzean herritarren parte-hartzerako eskaini daitezkeen tresnen azterketa eta abar.